TGJU Mercados locales y globales
Foro en línea

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1711.80 1.5400 0.0900 1716.10 1709.39 07:46:57
گرم 55.04 0.0495 0.0029 55.17 54.96 07:46:57
کیلوگرم 55035.61 49.5121 2.8936 55173.86 54958.12 07:46:57
تولا 641.93 0.5775 0.0338 643.54 641.02 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.09 0.0300 0.1900 17.26 17.03 07:46:47
گرم 0.55 0.0010 0.0061 0.55 0.55 07:46:47
کیلوگرم 549.46 0.9645 6.1086 554.92 547.53 07:46:47
تولا 6.41 0.0113 0.0713 6.47 6.39 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 867.20 0.9000 0.1000 872.35 864.00 07:46:14
گرم 27.88 0.0289 0.0032 28.05 27.78 07:46:14
کیلوگرم 27881.11 28.9357 3.2151 28046.68 27778.22 07:46:14
تولا 325.20 0.3375 0.0375 327.13 324.00 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1970.60 13.5000 0.6900 1984.50 1954.40 07:26:55
گرم 63.36 0.4340 0.0222 63.80 62.84 07:26:55
کیلوگرم 63356.21 434.0348 22.1840 63803.11 62835.37 07:26:55
تولا 738.98 5.0625 0.2588 744.19 732.90 07:26:55

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1561.16 1.4045 0.0900 1565.08 1558.96 07:46:57
گرم 50.19 0.0452 0.0029 50.32 50.12 07:46:57
کیلوگرم 50192.47 45.1550 2.8936 50318.56 50121.81 07:46:57
تولا 585.44 0.5267 0.0338 586.91 584.61 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.59 0.0274 0.1900 15.74 15.53 07:46:47
گرم 0.50 0.0009 0.0061 0.51 0.50 07:46:47
کیلوگرم 501.10 0.8796 6.1086 506.09 499.34 07:46:47
تولا 5.84 0.0103 0.0713 5.90 5.82 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 790.89 0.8208 0.1000 795.58 787.97 07:46:14
گرم 25.43 0.0264 0.0032 25.58 25.33 07:46:14
کیلوگرم 25427.57 26.3893 3.2151 25578.57 25333.74 07:46:14
تولا 296.58 0.3078 0.0375 298.34 295.49 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1797.19 12.3120 0.6900 1809.86 1782.41 07:26:55
گرم 57.78 0.3958 0.0222 58.19 57.31 07:26:55
کیلوگرم 57780.87 395.8397 22.1840 58188.44 57305.86 07:26:55
تولا 673.95 4.6170 0.2588 678.70 668.41 07:26:55

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1389.64 1.2502 0.0900 1393.13 1387.68 07:46:57
گرم 44.68 0.0402 0.0029 44.79 44.62 07:46:57
کیلوگرم 44677.91 40.1939 2.8936 44790.14 44615.00 07:46:57
تولا 521.12 0.4688 0.0338 522.42 520.38 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13.87 0.0244 0.1900 14.01 13.82 07:46:47
گرم 0.45 0.0008 0.0061 0.45 0.44 07:46:47
کیلوگرم 446.05 0.7830 6.1086 450.49 444.48 07:46:47
تولا 5.20 0.0091 0.0713 5.25 5.18 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 703.99 0.7306 0.1000 708.17 701.40 07:46:14
گرم 22.63 0.0235 0.0032 22.77 22.55 07:46:14
کیلوگرم 22633.88 23.4900 3.2151 22768.30 22550.36 07:46:14
تولا 264.00 0.2740 0.0375 265.57 263.02 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1599.73 10.9593 0.6900 1611.02 1586.58 07:26:55
گرم 51.43 0.3523 0.0222 51.80 51.01 07:26:55
کیلوگرم 51432.57 352.3494 22.1840 51795.36 51009.76 07:26:55
تولا 599.90 4.1097 0.2588 604.13 594.97 07:26:55

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6288.30 5.6572 0.0900 6304.09 6279.44 07:46:57
گرم 202.17 0.1819 0.0029 202.68 201.89 07:46:57
کیلوگرم 202173.30 181.8827 2.8936 202681.16 201888.67 07:46:57
تولا 2358.11 2.1214 0.0338 2364.04 2354.79 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 62.78 0.1102 0.1900 63.40 62.56 07:46:47
گرم 2.02 0.0035 0.0061 2.04 2.01 07:46:47
کیلوگرم 2018.43 3.5432 6.1086 2038.50 2011.34 07:46:47
تولا 23.54 0.0413 0.0713 23.78 23.46 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3185.66 3.3062 0.1000 3204.58 3173.90 07:46:14
گرم 102.42 0.1063 0.0032 103.03 102.04 07:46:14
کیلوگرم 102421.25 106.2951 3.2151 103029.49 102043.31 07:46:14
تولا 1194.62 1.2398 0.0375 1201.72 1190.21 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7239.00 49.5923 0.6900 7290.06 7179.49 07:26:55
گرم 232.74 1.5944 0.0222 234.38 230.83 07:26:55
کیلوگرم 232739.05 1594.4267 22.1840 234380.72 230825.74 07:26:55
تولا 2714.63 18.5971 0.2588 2733.77 2692.31 07:26:55

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2360.23 2.1234 0.0900 2366.16 2356.91 07:46:57
گرم 75.88 0.0683 0.0029 76.07 75.78 07:46:57
کیلوگرم 75883.09 68.2673 2.8936 76073.71 75776.26 07:46:57
تولا 885.09 0.7963 0.0338 887.31 883.84 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.56 0.0414 0.1900 23.80 23.48 07:46:47
گرم 0.76 0.0013 0.0061 0.77 0.75 07:46:47
کیلوگرم 757.59 1.3299 6.1086 765.13 754.93 07:46:47
تولا 8.84 0.0155 0.0713 8.92 8.81 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1195.70 1.2409 0.1000 1202.80 1191.28 07:46:14
گرم 38.44 0.0399 0.0032 38.67 38.30 07:46:14
کیلوگرم 38442.47 39.8965 3.2151 38670.77 38300.62 07:46:14
تولا 448.39 0.4653 0.0375 451.05 446.73 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2717.06 18.6138 0.6900 2736.23 2694.73 07:26:55
گرم 87.36 0.5984 0.0222 87.97 86.64 07:26:55
کیلوگرم 87355.55 598.4471 22.1840 87971.73 86637.41 07:26:55
تولا 1018.90 6.9802 0.2588 1026.09 1010.52 07:26:55

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12245.36 11.0164 0.0900 12276.12 12228.12 07:46:57
گرم 393.70 0.3542 0.0029 394.69 393.14 07:46:57
کیلوگرم 393697.21 354.1849 2.8936 394686.17 393142.94 07:46:57
تولا 4592.01 4.1311 0.0338 4603.55 4585.55 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 122.25 0.2146 0.1900 123.47 121.82 07:46:47
گرم 3.93 0.0069 0.0061 3.97 3.92 07:46:47
کیلوگرم 3930.53 6.8997 6.1086 3969.63 3916.73 07:46:47
تولا 45.85 0.0805 0.0713 46.30 45.68 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6203.52 6.4382 0.1000 6240.36 6180.62 07:46:14
گرم 199.45 0.2070 0.0032 200.63 198.71 07:46:14
کیلوگرم 199447.50 206.9912 3.2151 200631.95 198711.53 07:46:14
تولا 2326.32 2.4143 0.0375 2340.14 2317.74 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14096.69 96.5723 0.6900 14196.12 13980.80 07:26:55
گرم 453.22 3.1049 0.0222 456.42 449.49 07:26:55
کیلوگرم 453218.68 3104.8676 22.1840 456415.54 449492.84 07:26:55
تولا 5286.26 36.2146 0.2588 5323.55 5242.80 07:26:55

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 184035.62 165.5654 0.0900 184497.91 183776.52 07:46:57
گرم 5916.88 5.3231 0.0029 5931.75 5908.55 07:46:57
کیلوگرم 5916878.10 5323.0472 2.8936 5931741.15 5908547.88 07:46:57
تولا 69013.41 62.0871 0.0338 69186.77 68916.25 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1837.35 3.2253 0.1900 1855.62 1830.90 07:46:47
گرم 59.07 0.1037 0.0061 59.66 58.86 07:46:47
کیلوگرم 59072.00 103.6957 6.1086 59659.61 58864.61 07:46:47
تولا 689.01 1.2095 0.0713 695.86 686.59 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 93232.67 96.7590 0.1000 93786.35 92888.64 07:46:14
گرم 2997.50 3.1109 0.0032 3015.30 2986.44 07:46:14
کیلوگرم 2997497.77 3110.8718 3.2151 3015298.87 2986436.90 07:46:14
تولا 34962.28 36.2847 0.0375 35169.91 34833.27 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 211859.21 1451.3850 0.6900 213353.60 210117.54 07:26:55
گرم 6811.43 46.6631 0.0222 6859.48 6755.44 07:26:55
کیلوگرم 6811426.56 46663.0765 22.1840 6859472.25 6755430.87 07:26:55
تولا 79447.26 544.2698 0.2588 80007.66 78794.14 07:26:55

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16513.73 14.8564 0.0900 16555.22 16490.49 07:46:57
گرم 530.93 0.4776 0.0029 532.26 530.18 07:46:57
کیلوگرم 530928.50 477.6434 2.8936 532262.18 530181.02 07:46:57
تولا 6192.66 5.5711 0.0338 6208.21 6183.94 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 164.87 0.2894 0.1900 166.51 164.29 07:46:47
گرم 5.30 0.0093 0.0061 5.35 5.28 07:46:47
کیلوگرم 5300.60 9.3047 6.1086 5353.33 5281.99 07:46:47
تولا 61.83 0.1085 0.0713 62.44 61.61 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8365.88 8.6823 0.1000 8415.56 8335.01 07:46:14
گرم 268.97 0.2791 0.0032 270.57 267.98 07:46:14
کیلوگرم 268969.04 279.1422 3.2151 270566.35 267976.53 07:46:14
تولا 3137.21 3.2559 0.0375 3155.84 3125.63 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19010.38 130.2345 0.6900 19144.47 18854.10 07:26:55
گرم 611.20 4.1871 0.0222 615.51 606.17 07:26:55
کیلوگرم 611197.40 4187.1333 22.1840 615508.59 606172.84 07:26:55
تولا 7128.90 48.8380 0.2588 7179.18 7070.29 07:26:55

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1655.48 1.4893 0.0900 1659.64 1653.15 07:46:57
گرم 53.22 0.0479 0.0029 53.36 53.15 07:46:57
کیلوگرم 53224.94 47.8832 2.8936 53358.64 53150.00 07:46:57
تولا 620.81 0.5585 0.0338 622.37 619.93 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.53 0.0290 0.1900 16.69 16.47 07:46:47
گرم 0.53 0.0009 0.0061 0.54 0.53 07:46:47
کیلوگرم 531.38 0.9328 6.1086 536.66 529.51 07:46:47
تولا 6.20 0.0109 0.0713 6.26 6.18 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 838.67 0.8704 0.1000 843.65 835.57 07:46:14
گرم 26.96 0.0280 0.0032 27.12 26.86 07:46:14
کیلوگرم 26963.82 27.9837 3.2151 27123.95 26864.32 07:46:14
تولا 314.50 0.3264 0.0375 316.37 313.34 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1905.77 13.0559 0.6900 1919.21 1890.10 07:26:55
گرم 61.27 0.4198 0.0222 61.70 60.77 07:26:55
کیلوگرم 61271.79 419.7550 22.1840 61703.99 60768.09 07:26:55
تولا 714.66 4.8959 0.2588 719.70 708.79 07:26:55

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 129333.34 116.3532 0.0900 129658.22 129151.25 07:46:57
گرم 4158.16 3.7408 0.0029 4168.61 4152.31 07:46:57
کیلوگرم 4158160.25 3740.8382 2.8936 4168605.44 4152306.08 07:46:57
تولا 48500.04 43.6325 0.0338 48621.87 48431.76 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1291.22 2.2666 0.1900 1304.06 1286.68 07:46:47
گرم 41.51 0.0729 0.0061 41.93 41.37 07:46:47
کیلوگرم 41513.59 72.8735 6.1086 41926.54 41367.84 07:46:47
تولا 484.21 0.8500 0.0713 489.02 482.51 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 65520.43 67.9986 0.1000 65909.53 65278.66 07:46:14
گرم 2106.53 2.1862 0.0032 2119.04 2098.76 07:46:14
کیلوگرم 2106529.13 2186.2041 3.2151 2119039.08 2098755.96 07:46:14
تولا 24570.18 25.4995 0.0375 24716.09 24479.51 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 148886.71 1019.9790 0.6900 149936.91 147662.74 07:26:55
گرم 4786.82 32.7931 0.0222 4820.58 4747.47 07:26:55
کیلوگرم 4786815.39 32793.0619 22.1840 4820580.10 4747463.71 07:26:55
تولا 55832.56 382.4924 0.2588 56226.38 55373.57 07:26:55

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13270.56 11.9387 0.0900 13303.89 13251.88 07:46:57
گرم 426.66 0.3838 0.0029 427.73 426.06 07:46:57
کیلوگرم 426658.04 383.8377 2.8936 427729.79 426057.36 07:46:57
تولا 4976.46 4.4770 0.0338 4988.96 4969.46 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 132.49 0.2326 0.1900 133.81 132.02 07:46:47
گرم 4.26 0.0075 0.0061 4.30 4.24 07:46:47
کیلوگرم 4259.60 7.4774 6.1086 4301.97 4244.65 07:46:47
تولا 49.68 0.0872 0.0713 50.18 49.51 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6722.88 6.9772 0.1000 6762.81 6698.07 07:46:14
گرم 216.15 0.2243 0.0032 217.43 215.35 07:46:14
کیلوگرم 216145.49 224.3207 3.2151 217429.10 215347.91 07:46:14
تولا 2521.08 2.6164 0.0375 2536.05 2511.78 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15276.88 104.6574 0.6900 15384.64 15151.29 07:26:55
گرم 491.16 3.3648 0.0222 494.63 487.13 07:26:55
کیلوگرم 491162.71 3364.8110 22.1840 494627.22 487124.94 07:26:55
تولا 5728.83 39.2466 0.2588 5769.24 5681.74 07:26:55

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2576.77 2.3182 0.0900 2583.25 2573.14 07:46:57
گرم 82.85 0.0745 0.0029 83.05 82.73 07:46:57
کیلوگرم 82845.10 74.5306 2.8936 83053.20 82728.46 07:46:57
تولا 966.29 0.8693 0.0338 968.72 964.93 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.73 0.0452 0.1900 25.98 25.64 07:46:47
گرم 0.83 0.0015 0.0061 0.84 0.82 07:46:47
کیلوگرم 827.10 1.4519 6.1086 835.32 824.19 07:46:47
تولا 9.65 0.0169 0.0713 9.74 9.61 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1305.40 1.3548 0.1000 1313.15 1300.58 07:46:14
گرم 41.97 0.0436 0.0032 42.22 41.81 07:46:14
کیلوگرم 41969.43 43.5568 3.2151 42218.67 41814.56 07:46:14
تولا 489.52 0.5080 0.0375 492.43 487.72 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2966.34 20.3216 0.6900 2987.27 2941.96 07:26:55
گرم 95.37 0.6534 0.0222 96.04 94.59 07:26:55
کیلوگرم 95370.11 653.3525 22.1840 96042.82 94586.09 07:26:55
تولا 1112.38 7.6206 0.2588 1120.23 1103.24 07:26:55

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11551.06 10.3918 0.0900 11580.07 11534.79 07:46:57
گرم 371.38 0.3341 0.0029 372.31 370.85 07:46:57
کیلوگرم 371374.77 334.1028 2.8936 372307.66 370851.92 07:46:57
تولا 4331.65 3.8969 0.0338 4342.53 4325.55 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 115.32 0.2024 0.1900 116.47 114.92 07:46:47
گرم 3.71 0.0065 0.0061 3.74 3.69 07:46:47
کیلوگرم 3707.67 6.5085 6.1086 3744.55 3694.66 07:46:47
تولا 43.25 0.0759 0.0713 43.68 43.09 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5851.78 6.0731 0.1000 5886.53 5830.19 07:46:14
گرم 188.14 0.1953 0.0032 189.26 187.44 07:46:14
کیلوگرم 188138.92 195.2549 3.2151 189256.21 187444.68 07:46:14
تولا 2194.42 2.2774 0.0375 2207.45 2186.32 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13297.41 91.0967 0.6900 13391.21 13188.10 07:26:55
گرم 427.52 2.9288 0.0222 430.54 424.01 07:26:55
کیلوگرم 427521.40 2928.8231 22.1840 430537.00 424006.81 07:26:55
تولا 4986.53 34.1613 0.2588 5021.71 4945.54 07:26:55

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 528.95 0.4759 0.0900 530.27 528.20 07:46:57
گرم 17.01 0.0153 0.0029 17.05 16.98 07:46:57
کیلوگرم 17006.00 15.2992 2.8936 17048.72 16982.06 07:46:57
تولا 198.35 0.1784 0.0338 198.85 198.08 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.28 0.0093 0.1900 5.33 5.26 07:46:47
گرم 0.17 0.0003 0.0061 0.17 0.17 07:46:47
کیلوگرم 169.78 0.2980 6.1086 171.47 169.19 07:46:47
تولا 1.98 0.0035 0.0713 2.00 1.97 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 267.96 0.2781 0.1000 269.56 266.98 07:46:14
گرم 8.62 0.0089 0.0032 8.67 8.58 07:46:14
کیلوگرم 8615.26 8.9411 3.2151 8666.43 8583.47 07:46:14
تولا 100.49 0.1043 0.0375 101.08 100.12 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 608.92 4.1715 0.6900 613.21 603.91 07:26:55
گرم 19.58 0.1341 0.0222 19.72 19.42 07:26:55
کیلوگرم 19577.07 134.1167 22.1840 19715.16 19416.13 07:26:55
تولا 228.34 1.5643 0.2588 229.95 226.47 07:26:55

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7472.01 6.7221 0.0900 7490.78 7461.49 07:46:57
گرم 240.23 0.2161 0.0029 240.83 239.89 07:46:57
کیلوگرم 240230.42 216.1204 2.8936 240833.88 239892.21 07:46:57
تولا 2802.00 2.5208 0.0338 2809.04 2798.06 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 74.60 0.1310 0.1900 75.34 74.34 07:46:47
گرم 2.40 0.0042 0.0061 2.42 2.39 07:46:47
کیلوگرم 2398.37 4.2101 6.1086 2422.23 2389.95 07:46:47
تولا 27.97 0.0491 0.0713 28.25 27.88 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3785.33 3.9285 0.1000 3807.81 3771.36 07:46:14
گرم 121.70 0.1263 0.0032 122.42 121.25 07:46:14
کیلوگرم 121701.03 126.3041 3.2151 122423.77 121251.95 07:46:14
تولا 1419.50 1.4732 0.0375 1427.93 1414.26 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8601.67 58.9275 0.6900 8662.34 8530.96 07:26:55
گرم 276.55 1.8946 0.0222 278.50 274.28 07:26:55
کیلوگرم 276549.87 1894.5617 22.1840 278500.57 274276.40 07:26:55
تولا 3225.63 22.0978 0.2588 3248.38 3199.11 07:26:55

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16986.02 15.2813 0.0900 17028.69 16962.11 07:46:57
گرم 546.11 0.4913 0.0029 547.49 545.34 07:46:57
کیلوگرم 546112.82 491.3037 2.8936 547484.65 545343.97 07:46:57
تولا 6369.76 5.7305 0.0338 6385.76 6360.79 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 169.58 0.2977 0.1900 171.27 168.99 07:46:47
گرم 5.45 0.0096 0.0061 5.51 5.43 07:46:47
کیلوگرم 5452.20 9.5709 6.1086 5506.43 5433.05 07:46:47
تولا 63.59 0.1116 0.0713 64.23 63.37 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8605.14 8.9306 0.1000 8656.24 8573.39 07:46:14
گرم 276.66 0.2871 0.0032 278.30 275.64 07:46:14
کیلوگرم 276661.43 287.1256 3.2151 278304.43 275640.54 07:46:14
تولا 3226.93 3.3490 0.0375 3246.09 3215.02 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19554.07 133.9592 0.6900 19692.00 19393.32 07:26:55
گرم 628.68 4.3069 0.0222 633.11 623.51 07:26:55
کیلوگرم 628677.38 4306.8835 22.1840 633111.87 623509.12 07:26:55
تولا 7332.78 50.2347 0.2588 7384.50 7272.50 07:26:55

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 276626.88 248.8640 0.0900 277321.76 276237.42 07:46:57
گرم 8893.76 8.0012 0.0029 8916.10 8881.24 07:46:57
کیلوگرم 8893754.08 8001.1574 2.8936 8916094.97 8881232.79 07:46:57
تولا 103735.16 93.3241 0.0338 103995.74 103589.11 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2761.74 4.8480 0.1900 2789.22 2752.05 07:46:47
گرم 88.79 0.1559 0.0061 89.68 88.48 07:46:47
کیلوگرم 88792.07 155.8667 6.1086 89675.31 88480.33 07:46:47
تولا 1035.65 1.8180 0.0713 1045.96 1032.02 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140139.52 145.4400 0.1000 140971.76 139622.40 07:46:14
گرم 4505.59 4.6760 0.0032 4532.35 4488.96 07:46:14
کیلوگرم 4505586.83 4676.0011 3.2151 4532343.95 4488961.05 07:46:14
تولا 52552.36 54.5400 0.0375 52864.45 52358.44 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 318448.96 2181.6000 0.6900 320695.20 315831.04 07:26:55
گرم 10238.37 70.1401 0.0222 10310.59 10154.20 07:26:55
کیلوگرم 10238364.17 70140.0164 22.1840 10310582.41 10154196.15 07:26:55
تولا 119418.45 818.1006 0.2588 120260.79 118436.73 07:26:55

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6234.38 5.6087 0.0900 6250.04 6225.60 07:46:57
گرم 200.44 0.1803 0.0029 200.94 200.16 07:46:57
کیلوگرم 200439.68 180.3231 2.8936 200943.18 200157.49 07:46:57
تولا 2337.89 2.1033 0.0338 2343.77 2334.60 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 62.24 0.1093 0.1900 62.86 62.02 07:46:47
گرم 2.00 0.0035 0.0061 2.02 1.99 07:46:47
کیلوگرم 2001.12 3.5128 6.1086 2021.02 1994.09 07:46:47
تولا 23.34 0.0410 0.0713 23.57 23.26 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3158.34 3.2778 0.1000 3177.10 3146.69 07:46:14
گرم 101.54 0.1054 0.0032 102.15 101.17 07:46:14
کیلوگرم 101542.99 105.3836 3.2151 102146.02 101168.29 07:46:14
تولا 1184.38 1.2292 0.0375 1191.41 1180.01 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7176.93 49.1670 0.6900 7227.55 7117.92 07:26:55
گرم 230.74 1.5808 0.0222 232.37 228.85 07:26:55
کیلوگرم 230743.33 1580.7546 22.1840 232370.92 228846.43 07:26:55
تولا 2691.35 18.4376 0.2588 2710.33 2669.22 07:26:55

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 121530.95 109.3338 0.0900 121836.24 121359.85 07:46:57
گرم 3907.31 3.5152 0.0029 3917.13 3901.81 07:46:57
کیلوگرم 3907307.95 3515.1620 2.8936 3917123.01 3901806.95 07:46:57
تولا 45574.14 41.0002 0.0338 45688.62 45509.98 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1213.32 2.1299 0.1900 1225.39 1209.06 07:46:47
گرم 39.01 0.0685 0.0061 39.40 38.87 07:46:47
کیلوگرم 39009.17 68.4772 6.1086 39397.20 38872.21 07:46:47
تولا 455.00 0.7987 0.0713 459.52 453.40 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 61567.73 63.8964 0.1000 61933.36 61340.54 07:46:14
گرم 1979.45 2.0543 0.0032 1991.20 1972.14 07:46:14
کیلوگرم 1979447.05 2054.3154 3.2151 1991202.30 1972142.81 07:46:14
تولا 23087.92 23.9612 0.0375 23225.03 23002.72 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 139904.72 958.4460 0.6900 140891.56 138754.58 07:26:55
گرم 4498.04 30.8148 0.0222 4529.77 4461.06 07:26:55
کیلوگرم 4498037.76 30814.7315 22.1840 4529765.52 4461060.09 07:26:55
تولا 52464.31 359.4175 0.2588 52834.37 52033.01 07:26:55

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6432.09 5.7866 0.0900 6448.25 6423.03 07:46:57
گرم 206.80 0.1860 0.0029 207.32 206.51 07:46:57
کیلوگرم 206796.29 186.0418 2.8936 207315.76 206505.15 07:46:57
تولا 2412.03 2.1700 0.0338 2418.09 2408.64 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 64.22 0.1127 0.1900 64.85 63.99 07:46:47
گرم 2.06 0.0036 0.0061 2.09 2.06 07:46:47
کیلوگرم 2064.58 3.6242 6.1086 2085.12 2057.33 07:46:47
تولا 24.08 0.0423 0.0713 24.32 24.00 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3258.50 3.3818 0.1000 3277.86 3246.48 07:46:14
گرم 104.76 0.1087 0.0032 105.39 104.38 07:46:14
کیلوگرم 104763.26 108.7257 3.2151 105385.41 104376.68 07:46:14
تولا 1221.94 1.2682 0.0375 1229.20 1217.43 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7404.53 50.7263 0.6900 7456.76 7343.66 07:26:55
گرم 238.06 1.6309 0.0222 239.74 236.10 07:26:55
کیلوگرم 238060.97 1630.8856 22.1840 239740.18 236103.91 07:26:55
تولا 2776.70 19.0224 0.2588 2796.29 2753.87 07:26:55

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2427.16 2.1836 0.0900 2433.26 2423.74 07:46:57
گرم 78.04 0.0702 0.0029 78.23 77.93 07:46:57
کیلوگرم 78034.99 70.2032 2.8936 78231.01 77925.12 07:46:57
تولا 910.19 0.8188 0.0338 912.47 908.90 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.23 0.0425 0.1900 24.47 24.15 07:46:47
گرم 0.78 0.0014 0.0061 0.79 0.78 07:46:47
کیلوگرم 779.07 1.3676 6.1086 786.82 776.34 07:46:47
تولا 9.09 0.0160 0.0713 9.18 9.06 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1229.60 1.2761 0.1000 1236.91 1225.07 07:46:14
گرم 39.53 0.0410 0.0032 39.77 39.39 07:46:14
کیلوگرم 39532.62 41.0279 3.2151 39767.39 39386.74 07:46:14
تولا 461.10 0.4785 0.0375 463.84 459.40 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2794.11 19.1417 0.6900 2813.82 2771.14 07:26:55
گرم 89.83 0.6154 0.0222 90.47 89.09 07:26:55
کیلوگرم 89832.78 615.4179 22.1840 90466.43 89094.27 07:26:55
تولا 1047.79 7.1781 0.2588 1055.18 1039.18 07:26:55

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11648.80 10.4797 0.0900 11678.06 11632.40 07:46:57
گرم 374.52 0.3369 0.0029 375.46 373.99 07:46:57
کیلوگرم 374517.31 336.9299 2.8936 375458.08 373990.03 07:46:57
تولا 4368.30 3.9299 0.0338 4379.28 4362.15 07:46:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 116.30 0.2042 0.1900 117.45 115.89 07:46:47
گرم 3.74 0.0066 0.0061 3.78 3.73 07:46:47
کیلوگرم 3739.05 6.5636 6.1086 3776.24 3725.92 07:46:47
تولا 43.61 0.0766 0.0713 44.05 43.46 07:46:47
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5901.30 6.1245 0.1000 5936.34 5879.52 07:46:14
گرم 189.73 0.1969 0.0032 190.86 189.03 07:46:14
کیلوگرم 189730.93 196.9071 3.2151 190857.68 189030.82 07:46:14
تولا 2212.99 2.2967 0.0375 2226.13 2204.82 07:46:14
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13409.93 91.8675 0.6900 13504.52 13299.69 07:26:55
گرم 431.14 2.9536 0.0222 434.18 427.60 07:26:55
کیلوگرم 431139.04 2953.6065 22.1840 434180.16 427594.71 07:26:55
تولا 5028.73 34.4503 0.2588 5064.20 4987.39 07:26:55
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 99.89 2.11 0.91 0.07 1,402.67 14.39 6.32 0.57